Karma
Líla
Sant Mat
Tao te Ťing
Učení Dawy Gjaltsena


BlueBoard.cz

pocamag.cz on Facebook

Karma

Naše tělo se skládá z více těl: z hmotného, astrálního, kauzálního... V příčinném (kauzálním) těle je uložen hlavní nástroj karmy, nikdy nechybující, naprosto neomylný, od bytostí neoddělitelný a nezrušitelný záznam. Kamkoli jdeme sleduje nás jako stín. Je součástí nás samých. Je nezměnitelným zákonem přírody, bezchybným a neodvolatelným jako otáčení hvězd. Přichází-li duše v okamžiku smrti do jemnějších a vyšších oblastí, stane před nepodplatitelným soudcem, jehož rozsudek je neomylný a před nímž nelze nic zatajit ani zfalšovat. Každý čin bude zodpovězen, každý čin bude zaplacen. Shledá-li bytost před soudem, že nemá čím platit těžké dluhy, jež na ní lpí, je jí přisouzen další život v podmínkách, které jí umožní dluh splatit. Je-li však minulost bytosti příliš temná, může být odsouzena k nápravnémju trestu, který jí pomůže v nejniternějším vědomí pochopit, že každý zločin musí být zaplacen. Po ukončení trestu dostává další příležitost. A i když si v dalším životě není bytost tohoto trestu přímo vědoma, jeho vliv zůstává zapsán v hlubinách mysli, která pak má odpor k činům, za něž pykala a varuje se jich. Osoba, jejíž život byl naplněn dobrými činy, laskavostí a láskou, je poslána do nebe, ráje nebo jiného příjemného prostředí, kde užívá zasloužené odměny. I v tomto případě pracuje zákon karmy. Každý dostane přesně to, co si zaslouží. Připomeňme si, že karma zahrnuje činy dobré stejně jako špatné. Kdo se přičiní o dobré, musí dobré dostat. Když se karma v některém z vyšších plánů vyrovná, pak se v příhodné chvíli vracíme na zem v podobě nového zrození. Podmínky tohoto zrození opět určuje dobrá nebo špatná karma.

Je dobře známo, že většina obyvatel Indie nejí maso. Příčinou nejsou ekonomické důvody, nýbrž to, že pojídání masa je nezbytně spojeno se zabíjením zvířat podléhajícím zákonu karmy, který je znám v Indii již mnoho tisíc let. Požívání masa, ryb, vajec a jídel obsahujících tyto prvky je spojeno se zabíjením zvířat a zvyšuje proto karmický dluh. Zelenina obsahuje pouze jednu aktivní tattvu, základní stav hmoty. Touto tattvou je voda. Hmyz obsahuje dvě aktivní tattvy: oheň a vzduch. Ptáci mají tři aktivní tattvy: vodu, vzduch a oheň. Ve vyšších zvířatech jsou aktivní čtyři tattvy: oheň, voda, vzduch, země. Pouze vlidských bytostech je v činnosti všech pět tattev. A nyní - zákon, který nám všem vládne, zní: Čím vyšší je počet aktivních tattev, jež bytost obsahuje, tím vyšší je její evoluční stupeň a tím větší karmická odpovědnost padá na toho, kdo takovou bytost připraví o život.

Se znalostí a pochopením zákona, že každý člověk musí sklidit, co zasel, a že nikdy nikdy nikdo nemůže tomuto zákonu uniknout, nemůže žádné rozumné stvoření svévolně pokračovat ve špatném zacházení s bytostmi, jež jsou jeho bližními, a vydávat tak napospas svým vášním i sebe sama. Každý si bude vědom, že takové jednání se rovná sebevraždě. Žádný rozumný člověk, který je při smyslech neublíží sám sobě. Velká věda Mistrů nás učí, že každé ublížení druhému je pouze skrytá forma sebevraždy.

Kál je ten, kdo dohlíží na naši karmu. Záleží tedy pouze na Kálovi, zda přidá k našemu osudu část rezervní karmy nebo zda některou část naší karmy uloží pro budoucnost. My pak procházíme svým osudem, ve kterém si nemůžeme vybírat. Naproti tomu můžeme volit to, co nově vkládáme do své karmy, to znamená,že tak můžeme do jisté míry volit svoji budoucnost. Ale vždy zůstává díl, který je v zásobě z minulých životů, o kterém my sami v této chvíli nic nevíme. Povšimněme si, jak Kál chytře zapojil všechny třídy do sítě karmy. Ve všech těchto třídách je svět zařazen tak, že tvorové musí jíst zase jenom tvory. Lvi, tygři a vlci hubí ovce, kozy, jeleny a vše ostatní. Bíložravci pojídají vegetaci. Dravci požírají malé ptáky a ti se zase živí hmyzem. Člověk pak jí ptáky, zvířata a rostliny. Je možné, aby byl karmický dluh kterékoliv stvořené bytosti někdy definitivně splacen? Neustále vytváříme novou karmu. Vytváříme jí dýcháním - zabíjíme bakterie a mikroorganismy, chůzí, jezením... Kál si přeje, aby všechny duše zůstávali natrvalo uvězněny v jeho království. Proto se stará, aby žádná z nich neopustila sféry, do kterých dle jeho zákonů náleží, aby tak všechny sféry byly naplněny dušemi.

Zdroje:
dr. Johnson: Cesta Mistrů
Maharaj Sawan Singh Ji: Duchovní klenoty
Kontakt: info@pocamag.cz
Design by pocamag.cz
Font pro menu byl stažen z: www.freefont.de.
Nejlepší motivační fitness diář
  Upozornění