Karma
Líla
Sant Mat
Tao te Ťing
Učení Dawy Gjaltsena


BlueBoard.cz

pocamag.cz on Facebook

Sant Mat

Sant Mat (Surat šabd joga) je meditace a napojení na vnitřní zvukový proud. Je to prastará technika, která byla po staletí předávána z mistra na žáka. Poté, co jsme prošli miliony zrození v nižších životních formách, jsme konečně získali vzácnou podobu člověka. Je to velké privilegium. Tuto příležitost bychom měli využít k setkání s nejvyšším.

K praktikování Sant Matu je potřeba zasvěcení od skutečného žijícího mistra. V Indické Déře nyní působí Maharaj Gurinder Sing Ji, kterého zasvětil Maharaj Charan Singh Ji a před svou smrtí jmenoval svým následníkem.

Při zasvěcení předá mistr svému žákovi pět tajných slov, které žák při meditaci opakuje a s jejichž pomocí se soustředí na místo třetího oka. Těchto pět slov pomáhá žákovi udržovat mysl bez jakýchkoli myšlenek. Když se žákovi podaří být po určitou dobu bez jakýchkoli myšlenek, uslyší zvukový proud. Vydává se jeho směrem a stoupá do vyšších oblastí bytí. Nejdříve vidí vesmír a hvězdy a potom stoupá výš do astrální oblasti, kde na něj čeká astrální forma Mistra, která mu pomůže do vyšších oblastí. Meditací žák spaluje svoji negativní karmu a odpoutává se od hmotných věcí tohoto světa, aby se už nemusel na Zemi nikdy narodit. Pokud to nestihne v tomto životě, rozhodne Mistr, jestli bude pokračovat v příštím životě na Zemi, tam kde nyní přestal, nebo jestli bude pokračovat ve vyšších oblastech a na Zem se již nikdy nevrátí.

Existují dva různí správci karmy – Kál (negativní síla) a Dajál (milosrdný), který je totožný s Mistrem a patří k Nejvyšší bytosti, k Pánu nekonečného univerza. Kál je pánem karmy tohoto světa a všech regionů, které existují nad ním až do nižší části oblasti Brahmándy. Kál řídí a spravuje karmu naprosté většiny lidstva. Od věků do věků má karma rozhodující vliv na běh jejich životů. Z kola karmického osudu může vystoupit pouze ten, kdo se ve svém životě setká s žijícím dokonalým Mistrem. V okamžiku, kdy se stane jeho žákem a je od něho zasvěcen, celý jeho karmický účet přechází automaticky z rukou Kála k Mistrovi. Potom Mistr, který jedná pod vedením nejvyšší pozitivní síly, přebírá správu žákovy karmy. Od této chvíle Kál nemá s karmou žáka nic společného a ztrácí nad ním svou moc.

Oblasti z nichž se skládá svět


Oblast Pinda
Představuje sféru nejhrubší hmoty, fyzikální vesmír. Hmota zde převládá. V tomto nejnižším patře stvoření světlo jen slabě poblikává a života je tu pomálu. Látka tohoto světa je hrubá, nepoddajná a nese všechny známky nedokonalosti, která je nedostatkem ducha na tomto záporném pólu velkého univerza. Stav záporu, stav nedostatku je živnou půdou, z níž vyrůstá všechno zlo. A zlo tedy, jak můžeme vyvodit, je jednoduše tma, je to nedostatek světla, nedostatek ducha.

Oblast Anda
Anda je nejblíže hmotnému světu. Je zde velký shluk světel, které jsou jsou centrálou energie celého hmotného vesmíru. Zde je zdroj síly, která stvořila a nyní udržuje všechny nižší světy. Lze tu potkat miliony proslulých lidí všech epoch. Tato oblast není nezničitelná ani věčná. Její obyvatelé věří ve svou nesmrtelnost, neboť život zde trvá velice dlouho.

Oblast Brahmánda
Látka této oblasti je tvořena převážně duchem, obsahuje však příměs jemné a pročištěné hmoty, která je vysoce uspořádaná a zahrnuje rovněž mysl. Zde se rodí všechny individuální mysli a sem se také každá z nich nakonec vrací, odložena duchem na cestě vzhůru.

Oblast Sat Déš
Je to nejvyšší nebe všech nebí. Sat Déš znají jen santové, a ti jediní do něj umějí vstoupit. Sat Déš nelze popsat. Jeho podstata a uspořádání nepřipomíná nic na tomto světě. Lidská mysl si jej nedokáže ani představit. Sat Déš zahrnuje všechno ostatní, je začátkem i koncem všeho. Je to velký střed, kolem něhož se všechny světy točí. Slunce, avšak tisíckrát větší by v této šťastné zemi nebylo ničím jiným než malým temným bodem, tak velká je její záře. Je centrem všeho stvoření, všech vesmírů, je sídlem nejvyššího Tvůrce – Pána všeho. Z tohoto centra všeho světla, života a síly vyvěrá velký tvořivý proud, jenž vytváří, řídí a udržuje všechny nižší oblasti. Je to slyšitelný zvukový proud. Tento proud prochází celou soustavou světů. Tento svět je neměnný, je dokonalý a nezná smrt.

Zdroj:
dr. Johnson: Cesta Mistrů
Kontakt: info@pocamag.cz
Design by pocamag.cz
Font pro menu byl stažen z: www.freefont.de.
Nejlepší motivační fitness diář
  Upozornění